Przekaż nam 1%

Nasi podopieczni

Dzieci małe i duże to właśnie nasi podopieczni – osoby z różnego rodzaju utrudnieniami w rozwoju, z niepełnosprawnością intelektualną, od lekkiej, poprzez umiarkowaną do znacznej, u których opóźnienie rozwoju psychoruchowego spowodowane jest różnego typu zaburzeniami układu nerwowego, m.in.: Zespół Dawna, padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm i inne.

Obecnie opieką Stowarzyszenia objętych jest 80 podopiecznych.