Przekaż nam 1%

O Nas

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO, założone we wrześniu 2003 r. we Włocławku, jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną w lutym 2004 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000196003. Zrzesza grupę rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby wspierające Stowarzyszenie swymi specjalistycznymi umiejętnościami. Stowarzyszenie skupia kilkadziesiąt czynnie działających członków na rzecz 80 podopiecznych.

 

Dla kogo jesteśmy?

Stowarzyszenie OLIGO powstało z myślą o dzieciach i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinach – wszyscy oni potrzebują fachowej pomocy i wsparcia.

 

Dlaczego działamy?

Prowadzone przez nas działania mają na celu wypełnienie luki w zakresie opieki i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie – skierowane są na stworzenie warunków do systematycznej pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z udziałem fachowej kadry specjalistów, przy współudziale i wsparciu rodziców oraz opiekunów.